kalkulatorlokat.pl
kalkulator lokat        |        kalkulator kredytów        |        kalkulator wynagrodzeń        |        pie chart

Kalkulator odsetek od lokat

English
Kalkulator lokat
Kalkulator lokat dla iPhone

Dlaczego ten kalkulator jest fajny?

Poniewa liczy:
- odsetki z uwzgldnieniem podatku
- lokat z kapitalizacj lub odnawian z uwzgldnieniem odliczonego podatku po kapitalizacji
- moesz porwna dwa sposoby zaokrglania odsetek przez bank
- moesz sprawdzi ile zarobiaby Twoja lokata gdyby podatku nie byo
- moesz sprawdzi jak lokat naley zaoy, aby podatku nie paci (odsetki mniejsze ni 2,50)
- moesz policzy ile zarobisz na lokacie dziennej przy comiesicznej dopacie do lokaty
- moesz obliczy ile moesz zarobi w serwisie poyczkowym takim jak KOKOS
- NOWE Teraz rwnie w wersji iPhone/iPod touch

Sprawd rwnie wersj light dla urzdze z maym ekranem

UWAGA!!! OD 1 kwietnia zgodnie z Art. 63 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dodany przez art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwizanych z realizacj ustawy budetowej, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 291, poz. 1707 podstawa opodatkowania i podatek od odsetek nie s zaokrglane. W zwizku z tym wyliczenia kalkulatora dla kwot odsetek poniej 2 z nie s poprawne>

Zobacz kalkulator kredytw oraz super kalkulator wynagrodze

Kwota lokaty
Dopata/skadka
przy kapitalizacji(?)
czstotliwo dopat co
Okres lokaty
Oprocentowanie roczne %
Kapitalizacja
Ilo odnowie lokaty
Wysoko podatku %
Minimalne opodatkowane odsetki
Sposb zaokrglania odsetek matematycznie (d <5; gra >=5)
obcinanie do 2 miejscach po przecinku
   
 
   
Zastosowane oprocentowanie za cay okres w wysokoci: 8%
okres kwota inwestowana odsetki podstawa podatku podatek odsetki netto suma odsetek
1 10 000,00 800,00 800 152 648,00 648,00
             
   


kontakt: